กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่การเกษตร,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (11 พ.ย. – 15 พ.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเกษตร,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 9,960
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: น่าน
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 พ.ย. – 15 พ.ย. 2556
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ด้านพาณิชยการ ด้านการบัญชี ด้านคอมพิวเตอร์ และด้านเลขานุการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1. ปฏิบัติงานด้านการพิมพ์ บันทึกข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
2. จัดทำรายงานและฐานข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
3. ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง
4. ดูแลทรัพย์สิน และควบคุมทะเบียนควบคุมทรัพย์สิน
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
การทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 2. ความรู้ความสามารถทั่วไป ด้านภาษา คณิตศาสตร์ เหตุผล 3. ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : การทดสอบข้อเขียน (60 คะแนน)

– ทักษะ
การทดสอบทักษะ/ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง – ทดสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft word, Microsoft Excel และ Microsoft Point
วิธีการประเมิน : การทดสอบปฏิบัติบัติ (40 คะแนน)

– สมรรถนะ
การทดสอบโดยการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับ 1. ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 3. จริยธรรม การประพฤติตนถูกต้องตามหลักกฎหมาย และคุณธรรมในวิชาชีพ 4. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
วิธีการประเมิน : การสอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)
เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ รวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนความรู้ความสามารถ และความรู้ความสามารถอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเฉพาะตำแหน่ง รวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 3. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนรวมที่สอบได้ หากคะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำกับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันให้ผู้ได้คะแนนสอบข้อเขียนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนสอบข้อเขียนเท่ากันก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเกษตร
อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ด้านการเกษตร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1. ช่วยการศึกษาวิจัย พัฒนาหม่อนไหม
2. การผลิตหม่อนไหมพันธุ์ดี
3. งานส่งเสริมการเกษตรด้านหม่อนไหม
4. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
การทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 2. ความรู้ความสามารถทั่วไป ด้านภาษา คณิตศาสตร์ เหตุผล 3. ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : ทดสอบข้อเขียน (100 คะแนน)

– ทักษะ

วิธีการประเมิน : –

– สมรรถนะ
1. ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร 2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 3. จริยธรรมประพฤติตนถูกต้องตามหลักกฎหมาย และคุณธรรมในวิชาชีพ 4. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
วิธีการประเมิน : ทดสอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)
เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ รวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนความรู้ความสามารถ และความรู้ความสามารถอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเฉพาะตำแหน่ง รวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 3. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนรวมที่สอบได้ หากคะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำกับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันให้ผู้ได้คะแนนสอบข้อเขียนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนสอบข้อเขียนเท่ากันก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 28 พ.ย. 2556
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments