งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน ฝ่ายการบัญชี (บัดนี้ – 15 พ.ย. 2556)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
ตำแหน่ง: ฝ่ายการบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-
ปฏิบัติงานที่: -ไม่ระบุ-
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 พ.ย. 2556
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


หน้าที่และความรับผิดชอบ

กำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานด้านบัญชี กำหนดวิธีการบันทึกบัญชีสำหรับธุรกรรมใหม่ของธนาคาร
ให้บริการข้อมูลและรายงานทางด้านบัญชี ตลอดจนให้คำแนะนำการปฏิบัติงานด้านการบัญชีในระบบงานของธนาคาร
จัดทำรายงานต่างๆ เช่น รายงานธนาคารพาณิชย์ เพื่อนำส่ง ธปท. สคร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลในระบบเงินฝาก และระบบสินเชื่อ กับงบการเงินของธนาคารให้ถูกต้อง
เพื่อจัดทำงบการเงิน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษางานมาตรฐานการบัญชี
เพื่อจัดทำรายงานข้อมูลทางการเงิน จัดทำข้อมูลกำไรขาดทุน ข้อมูลการดำเนินงาน ข้อมูลค่าใช้จ่าย และคำนวณเงินกองทุน ต้นทุนทางการเงิน ต้นทุนเงินฝากเฉลี่ย (เฉพาะเงินบาท)
เพื่อตรวจสอบการบันทึกบัญชีและติดตามรายการค้างของธุรกรรมด้านต่างประเทศ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาด้านการบัญชีต่างประเทศแก่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อตรวจสอบการบันทึกบัญชี และงบทดลองของสาขาต่างประเทศ จัดทำรายงานต่างๆ แทนสาขาต่างประเทศ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาด้านการบัญชีให้สาขาต่างประเทศ
เพื่อตรวจสอบการบันทึกบัญชี และติดตามรายการค้างในระบบงานของธนาคาร และตรวจสอบงบทดลองของสาขาที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาด้านการบัญชีให้กับสาขาในประเทศ
เพื่อตรวจสอบการบันทึกบัญชี และติดตามรายการค้างของหน่วยงานสำนักงานใหญ่ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาด้านการบัญชีให้กับหน่วยงานสำนักงานใหญ่
ดูแลงานด้านภาษีอากร ของสำนักงานใหญ่ การคำนวณ ยื่นแบบเอกสารต่าง ๆ ของธนาคาร เช่น การขอคืนภาษี การชำระเบี้ยปรับเพิ่ม ติดตามและรวบรวมข้อกำหนดกฎหมายภาษีอากรต่าง ๆ ให้คำแนะนำเกี่ยวการหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการคำนวณภาษี รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ความเข้าใจในด้านบัญชี หรือด้านระบบงานบัญชี หรือด้านหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือด้านภาษี และกฎหมายภาษีอากรต่าง ๆ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้
มีทักษะด้านการวิเคราะห์และนำเสนอ
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครหรือสามารถปฏิบัติงานประจำในกรุงเทพมหานครได้

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

การรับสมัคร

กรอกใบสมัครทางเว็บไซด์ของธนาคารได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2556

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ โดยข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ โดยผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

เว็บเบราเซอร์ที่แนะนำให้ใช้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์

Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป
Firefox
Chrome


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments