สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ  เจ้าหน้าที่ด้านสารสนเทศ ( – -ไม่ระบุวันสิ้นสุด – 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ด้านสารสนเทศ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ScienceAsia เป็นวารสารวิชาการของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มีความต้องการรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าร่วมงานการจัดทำวารสาร ดังนี้คือ

เจ้าหน้าที่ด้านสารสนเทศ

หน้าที่:

1. ปฏิบัติงานในหน้าที่พัฒนาสารสนเทศ เว๊ปไซต์และสนับสนุนงานของบรรณาธิการ

2. ดูแลและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ของวารสาร

3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. สามารถในการปรับปรุงเนื้อหา และพัฒนาเว็บไซต์ของวารสาร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

3. สามารถจัดทำฐานข้อมูล และใช้โปรแกรม MySQL

4. สามารถใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น PHP, XML, HTML และภาษา C อย่างชำนาญ

5. สามารถใช้โปรแกรม Latex ในการจัดรูปแบบเอกสาร

6. สามารถใช้และสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เนตได้

7. สามารถติดต่อสื่อสารทางคอมพิวเตอร์ อ่าน เขียน รับ-ส่งอีเมล์ได้

8. มีความรู้ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนระดับพอใช้

9. มีความละเอียด รอบคอบ ทำงานเป็นระเบียบ และตั้งใจทำงาน

10. มีมนุษยสัมพันธ์ดี

11. มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์

เงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ ขึ้นกับความสามารถปฏิบัติงานที่ ScienceAsia ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ถ.พระรามหก กรุงเทพมหานคร


วิธีการสมัครงาน  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ :

สนใจส่งใบสมัครได้ที่ ศาสตราจารย์วรชาติ สิรวราภรณ์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ถ.พระรามหก กรุงเทพมหานคร โทร 02 201 5605 หรือ 089 925 5351
EDITORIAL OFFICE: c/o Department of Biochemistry, Faculty of Science, Mahidol University 272 Rama VI Road, Bangkok 10400. Tel:+66-2-201 5371 Fax: +66-2-201 5103 E-mail: editor@scienceasia.org, worachart.sir@mahidol.ac.th

เปิดรับสมัครตั้งแต่: – -ไม่ระบุวันสิ้นสุด – 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments