กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ นักจัดการงานทั่วไป (1 – 7 พ.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,960
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครราชสีมา
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่า ในสาขาวิชาด้านการจัดการ หรือสายงานบริหาร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 4 จังหวัดนครราชสีมา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1. บริหารจัดการภายในสำนักงาน หรือ งานบริหารทั่วไป การจัดระบบงาน รวบรวมและจัดทำข้อมูล สถิติ จัดทำเอกสาร สรุปรายงาน วางแผนการติดตามงานและแผนการปฏิบัติงาน ตามกิจกรรม/โครงการในส่วนการส่งเสริม วิชาการ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และบริการหม่อนไหม
2. กลั่นกรองเรื่อง เอกสาร จัดเตรียมการประชุม เอกสารการประชุม บันทึก และรายงานการประชุม รวมทั้งรายงานอื่น ๆ ตลอดจนติดตามการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
3. ประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ให้บริการ ตอบปัญหา ชี้แจงให้คำแนะนำ ข้อมูลข้อเท็จจริงในระดับเบื้องต้น เพื่อให้ทราบและเข้าใจในโครงการหม่อนไหมด้านวิชาการ ส่งเสริม บริการ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง / ทั่วไป
วิธีการประเมิน : ทดสอบข้อเขียน (100 คะแนน)

– ทักษะ
ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
วิธีการประเมิน : ทดสอบปฏิบัติ (100 คะแนน)

– สมรรถนะ
ความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
วิธีการประเมิน : วิธีการสัมภาษณ์ (100 คะแนน)
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 4 จ.นครราชสีมา

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 – 7 พ.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 18 พ.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ กรมหม่อนไหม คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments