ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบ  พนักงานสังกัดฝ่ายปฏิบัติงานตรวจสอบ 1,ฝ่ายพัฒนาระบบแะลประมวลผล,ฝ่ายทรัพยากรบุคคล,ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา,ฝ่ายพัฒนาบุคลากร,ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา (บัดนี้ – 25 ต.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: พนักงานสังกัดฝ่ายปฏิบัติงานตรวจสอบ 1,ฝ่ายพัฒนาระบบแะลประมวลผล,ฝ่ายทรัพยากรบุคคล,ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา,ฝ่ายพัฒนาบุคลากร,ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ปริญญาตรี  ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 9,040-15,890
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความรู้ความสามารถและทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานทางช่างก่อสร้างได้เป็น อย่างดี สังกัดฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา   ดาวน์โหลดข้อมูล สัญลักษณ์ดาวน์โหลด


รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ หรือสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และมีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี   ดาวน์โหลดข้อมูล สัญลักษณ์ดาวน์โหลด

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาโททางด้านการบริหารทรัพยากร มนุษย์ และมีคุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล   ดาวน์โหลดข้อมูล สัญลักษณ์ดาวน์โหลด


รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ายพัฒนาระบบและประมวลผล   ดาวน์โหลดข้อมูล สัญลักษณ์ดาวน์โหลด


รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินการธนาคาร สาขาวิชาเศรษฐ์ศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดฝ่ายปฏิบัติงานตรวจสอบ 1   ดาวน์โหลดข้อมูล สัญลักษณ์ดาวน์โหลด


รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สังกัดฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา   ดาวน์โหลดข้อมูล สัญลักษณ์ดาวน์โหลด


วิธีการสมัครงาน  ไปรษณีย์ไทย :

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210-0299 ชั้น 1 โซน B โทรศัพท์ 0-2831-3378

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 15 พ.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments