กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ พนักงานโยธา (28 ต.ค. – 1 พ.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

ตำแหน่ง: พนักงานโยธา
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 12,240
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: พิจิตร
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานโยธา
อัตราเงินเดือน : 12240 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา และช่างสำรวจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานสำรวจต่าง ๆที่เกี่ยวกับงานช่างโยธา เช่น สำรวจเพื่อการก่อสร้างสำรวจและทดลองวัสดุทดลองหาคุณสมบัติของดิน สำรวจข้อมูลการจราจร สำรวจทางอุทกวิทยา สำรวจทางอุตุนิยมวิทยา ตรวจทานแบบ คำนวณออกแบบด้านช่างโยธา ซ่อมสร้างวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการสำรวจ และทดลองทุกชนิดให้ได้มาตรฐานควบคุมการใช้ การบำรุงรักษา เครื่องมือ เครื่องจักรยานพาหนะ เครื่องใช้ของหน่วยงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาออกสำรวจ เพื่อจัดเก็บและปรับปรุงฐานข้อมูลผังเมืองรวมเพื่อนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์และวางผังเมืองในอนาคต สำรวจหลักหมุดค่าพิกัดในเขตผังเมืองรวมและเขตการปกครองท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ทดสอบความรู้ทั่วไปและความรู้ความ สามารถด้านการเขียนแบบ
วิธีการประเมิน : สอบภาคปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– ทักษะ
ความสามารถและทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ตามขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ และทดสอบความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของกรมโยธา-ธิการและผังเมือง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
วิธีการประเมิน : สอบภาคปฏิบัติ/ สอบสัมภาษณ์

– สมรรถนะ
– ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ – ความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่ – บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนการประเมินในแต่ละสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 หรือผ่านการทดสอบความสามารถตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่ได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนสมรรถนะความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในอันดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนสมรรถนะความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนรวม สมรรถนะที่ 3 – 5 มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้เท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้เลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร ถ.บึงสีไฟ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 ต.ค. – 1 พ.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 11 พ.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ: 2 ธ.ค. 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ กรมโยธาธิการและผังเมือง คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments