กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ พนักงานโยธา (14 – 18 ต.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

ตำแหน่ง: พนักงานโยธา
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 11,450-12,240
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กระบี่
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานโยธา
อัตราเงินเดือน : 11,450-12,240 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวท.
– ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : วุฒิ ปวส. ทางช่างก่อสร้าง,ช่างโยธา,ช่างสำรวจ,ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม วุฒิ ปวท. ช่างเทคนิค สถาปัตยกรรม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานสำรวจต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานช่างโยธา เช่น สำรวจเพื่อการก่อสร้าง สำรวจและทดสอบวัสดุ ทดสอบหาคุณสมบัติของดินสำรวจข้อมูลการจราจร สำรวจทางอุทกวิทยา สำรวจทางอุตุนิยมวิทยา
ตรวจทานแบบ คำนวณ ออกแบบด้านช่างโยธา ซ่อมสร้างวัสดุครุภัณฑ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการสำรวจ และทดสอบทุกชนิดให้
ได้มาตรฐาน ควบคุมการใช้การบำรุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะเครื่องมือ เครื่องใช้ ของหน่วยงานให้ถูกต้องตามหลักวิชา ออกสำรวจ
เพื่อจัดเก็บและปรับปรุงฐานข้อมูลผังเมืองรวม เพื่อนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์และวางผังเมือง ในอนาคตสำรวจหลักหมุดค่าพิกัดในเขตผังเมืองรวม และเขตการปกครองท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานในตำแหน่งที่สมัคร
วิธีการประเมิน : ข้อเขียน

– ทักษะ
ความรู้ความสามารถด้านการเขียนแบบ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (AUTO CAD)
วิธีการประเมิน : ปฏิบัติ

– สมรรถนะ
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนการประเมินในแต่ละ สมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่ได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนสมรรถนะความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในอันดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนสมรรถนะความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนรวมสมรรถนะที่ 2 มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้เท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้เลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ ถนนท่าเรือ-ปากครองจิหลาด ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 – 18 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 24 ต.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ กรมโยธาธิการและผังเมือง คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments