สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศ (14 – 18 ต.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 27,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศ
อัตราเงินเดือน : 27,000 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญพิเศษ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศหรือในประเทศในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการที่จะปฏิบัติและเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานฯ ให้มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนและรองรับการปฏิบัติงานให้เป็นระบบ มีมาตรฐานอย่างสูงสุด
2. ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้แนวทาง ข้อควรปรับปรุง รวมทั้งการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ติดตามความเคลื่อนไหว สถานการณ์ และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งภายในประเทศ ต่างประเทศ และประยุกต์ เชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาปรับใช้ในสำนักงานฯ
4. ออกแบบ พัฒนา กำหนดรูปแบบ แนวทาง หลักเกณฑ์ต่างๆในการดำเนินงานด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการทำงานของสำนักงานฯ และตอบสนองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ การตัดสินใจ แก้ไขปัญหาที่ยาก ซับซ้อนและมีผลกระทบในวงกว้าง เพื่อให้งานด้านคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ชัดเจน ทันสมัย สอดคล้องตามนโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ที่สำนักงานฯ กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
วิธีการประเมิน : พิจารณาจากผลงานและการสัมภาษณ์

– ทักษะ
วิเคราะห์และวางแผนเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานฯ
วิธีการประเมิน : พิจารณาจากผลงานและการสัมภาษณ์

– สมรรถนะ
การติดวิเคราะห์
วิธีการประเมิน : พิจารณาจากผลงานและการสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : พิจารณาจากใบสมัคร หลักฐานประกอบการสมัคร คุณสมบัติและวิธีการสัมภาษณ์


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 – 18 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 22 ต.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments