กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) (11 – 21 ต.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ)
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 12,240
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่:
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ)
อัตราเงินเดือน : 12240 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ เลขานุการ บัญชี
2. เป็นผู้พิการประเภทพิการทางการเคลื่อนไหวร่างกาย ตาม ข้อ 3 (3) ของประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2555 และมีบัตรประจำตัวคนพิการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณ เช่น ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง สรุปความเห็น ที่ยากพอสมควร รวบรวมสถิติ ควบคุม เก็บ พิมพ์ ค้นหาหนังสือเอกสารทางราชการ จัดเตรียม และอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ เพื่อใช้ในการจัดการงานต่าง ๆ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ :

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 – 21 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 25 ต.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments