กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานการเกษตร (16 – 25 ต.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 12,240
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: บุรีรัมย์
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตร
อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการเกษตร
2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือทางอื่นที่กรมเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ บุรีรัมย์
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1. ช่วยงานนักวิชาการเกษตรด้านงานวิจัย และพัฒนาหม่อนไหม การทดลอง การดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ห้องปฏิบัติการ และการจัดเก็บข้อมูลด้านงานวิจัย หรือสถิติต่าง ๆ
2. ช่วยนักวิชาการเกษตรด้านการขยายพันธุ์หม่อน ดูแลรักษาแปลงหม่อน การจัดการแปลงหม่อน
3. ช่วยนักวิชาการเกษตร กำกับดูแล ด้านการผลิตไข่ไหม รายงานการผลิตไข่ไหม การจัดการไข่ไหม
4. ช่วยนักวิชาการเกษตรด้านการบริการวิชาการถ่ายทอดความรู้ การจัดฝึกอบรม และส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การสาวไหม การฟอกย้อมสี และการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม
5. ช่วยปฏิบัติงานด้านการจัดทำรายงานต่าง ๆ การบันทึกข้อมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ทดสอบสมรรถนะด้านความรู้ 1. ความรู้ความสามารถทั่วไป 2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง – ความรู้ ความชำนาญในด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การผลิตไข่ไหม พันธุ์หม่อน การบริหารการจัดการด้านหม่อนไหม – ความรู้ความสามารถพื้นฐานในด้านการเกษตร – ความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ด้านการเกษตร – ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานภาคสนามด้านการเกษตร
วิธีการประเมิน : โดยวิธีการสอบข้อเขียน (60 คะแนน)

– ทักษะ
ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ – ความรู้ความสามารถในด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
วิธีการประเมิน : โดยวิธีการสอบปฏิบัติ (20 คะแนน)

– สมรรถนะ
คุณสมบัติส่วนบุคคล 1. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมย์ 2. ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ 3. มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม 4. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสัมภาษณ์ (20 คะแนน)
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละข้อ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทั่วไป อาคารที่ทำการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (บุรีรัมย์) 213 ม.2 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 – 25 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 29 ต.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ กรมหม่อนไหม คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments