โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ ครูพี่เลี้ยง (11 – 17 ต.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

ตำแหน่ง: ครูพี่เลี้ยง
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  
อัตราเงินเดือน: 9,110
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สระบุรี
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยง
อัตราเงินเดือน : 9,110 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ม.6 หรือเทียบเท่า
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2.ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ทำหน้าที่ครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป – ความรอบรู้ – คณิตศาสตร์ – ภาษาไทย 2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการดูแลเด็กปฐมวัย
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

– ทักษะ

วิธีการประเมิน : –

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– สมรรถนะ

วิธีการประเมิน : –
เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวม ภาค ก และ ข รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการ สอบในภาค ก มากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่าหากยังได้คะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการสุ่ม(จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง 2. จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 1 เรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมาภายในวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2556 ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก แต่หากมีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก ตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใด กรณีหนึ่ง ดังนี้ (1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว (2) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง (3) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฎร์) ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 – 17 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 18 ต.ค. 2556
สอบวันที่: 21 ต.ค. 2556
ประกาศผลสอบ: 22 ต.ค. 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments