สำนักงานเลขาธิการชั่วคราวกรอบความร่วมมือเอเชีย เปิดรับสมัครสอบ  นักวิเคราะห์การพัฒนา,นักวิเคราะห์เศรษฐกิจ (บัดนี้ – 6 ต.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานเลขาธิการชั่วคราวกรอบความร่วมมือเอเชีย เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์การพัฒนา,นักวิเคราะห์เศรษฐกิจ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 100,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สัญชาติไทย 2 ตำแหน่งเพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเลขาธิการชั่วคราว Asia Cooperation Dialogue (ACD) ณ เมืองคูเวตซิตี้ รัฐคูเวต โดยมีรายละเอียดหน้าที่และคุณสมบัติดังต่อไปนี้


นักวิเคราะห์การพัฒนา
หน้าที่
– รวบรวม วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนา และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง
– ให้คำแนะนำด้านนโยบายในประเด็นการพัฒนาและประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง
– ติดตามและประเมินการดำเนินงานของ ACD ในประเด็นด้านการพัฒนา และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
– ปริญญาตรีหรือโท ในสาขาการพัฒนา เศรษฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทำงานในสาขาการพัฒนา การวิเคราะห์นโยบาย หรือการกำหนดนโยบาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
– สามารถทำงานเป็นกลุ่ม มีมนุษยสัมพันธ์ และมีความเป็นระเบียบ
– สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
– สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
เงินเดือน
– 100,000 บาท ต่อเดือน รับผิดชอบโดยรัฐบาลคูเวต
– รัฐบาลคูเวตเป็นผู้รับผิดชอบค่าที่พัก
สัญญาว่าจ้าง
– ลงนามกับรัฐบาลคูเวต

นักวิเคราะห์เศรษฐกิจ
หน้าที่
– รวบรวม วิเคราะห์และวิจัยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ การเงิน และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง
– ให้คำแนะนำด้านนโยบายในประเด็นเศรษฐกิจ การเงิน และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง
– ติดตามและประเมินการดำเนินงานของ ACD ในประเด็นด้านเศรษฐกิจ การเงิน และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
– ปริญญาตรีหรือโท ในสาขาเศรษฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทำงานในสาขาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การเงิน การค้า การวิเคราะห์นโยบาย หรือ การกำหนดนโยบาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
– สามารถทำงานเป็นกลุ่ม มีมนุษยสัมพันธ์ และมีความเป็นระเบียบ
– สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
เงินเดือน
– 100,000 บาท ต่อเดือน รับผิดชอบโดยรัฐบาลคูเวต
– รัฐบาลคูเวตเป็นผู้รับผิดชอบค่าที่พัก
สัญญาว่าจ้าง
– ลงนามกับรัฐบาลคูเวต
บุคคลที่สนใจกรุณาส่งประวัติย่อ (ภาษาอังกฤษ) สำเนา transcript และเรียงความ (essay) ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 เกี่ยวกับ ACD ไปที่ ThailandACD@gmail.com ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2556

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

Announcement
on Recruitment of Personnel
The following positions at the Asia Cooperation Dialogue (ACD) Provisional Secretariat to be opened in Kuwait City in October 2013 are available (for Thai nationals).
Development Analyst
Job description
– Undertake research and analysis on development and related issues
– Give policy advice on development and related issues
– Monitor and assess implementation of ACD activities in areas of development and other related fields
Qualifications
– Bachelor’s or Master’s Degree in development, economics, international relations or other relevant fields
– Experience in development, policy analysis or policy development preferred
– Proficiency in Microsoft Office
– Good teamwork, inter-personal and organizational skills
– Demonstrated ability to work effectively in multicultural environment
– Strong command of spoken and written English
Salary
– Equivalent of 100,000 Thai Baht/ month paid for by the Kuwaiti government for a one-year term, renewable on an annual basis
– Accommodation paid for by the Kuwaiti government
Employment Contract
– To be signed with the Kuwaiti government
Economic Analyst
Job description
– Undertake research and analysis on economics, finance and related issues
– Provide policy advice on economics, finance and related issues
– Monitor and assess implementation of ACD activities in areas of economics, finance and other related fields
Qualifications
– Bachelor’s or Master’s Degree in economics, international relations or other related fields
– Experience in international economics, finance, trade, policy analysis or policy development preferred
– Strong command of spoken and written English
– Proficiency in Microsoft Office
– Good teamwork, inter-personal and organizational skills
– Demonstrated ability to work effectively in multicultural environment
Salary
– Equivalent of 100,000 Thai Baht/ month paid for by the Kuwaiti government for a one-year term, renewable on an annual basis
– Accommodation paid for by the Kuwaiti government
Employment Contract
– To be signed with the Kuwaiti government
Interested persons please send a curriculum vitae, copy of transcript and a short essay about the ACD (1 A4 page) to ThailandACD@gmail.com by 6 October 2013.


วิธีการสมัครงาน  สำนักงานเลขาธิการชั่วคราวกรอบความร่วมมือเอเชีย :

ส่งประวัติย่อ (ภาษาอังกฤษ) สำเนา transcript และเรียงความ (essay) ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 เกี่ยวกับ ACD ไปที่ ThailandACD@gmail.com

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 6 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ สำนักงานเลขาธิการชั่วคราวกรอบความร่วมมือเอเชีย คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments