สวทช. เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ วิศวกร,นักวิเคราะห์,ผู้ช่วยวิจัย,เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม,เจ้าพน้าที่พัฒนาธุรกิจ,นักวิเคราะห์,ผู้ประสานงาน,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน,เจ้าหน้าทีวิเทศสัมพันธ์ (บัดนี้ – 31 ต.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

สวทช. เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

ตำแหน่ง: วิศวกร,นักวิเคราะห์,ผู้ช่วยวิจัย,เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม,เจ้าพน้าที่พัฒนาธุรกิจ,นักวิเคราะห์,ผู้ประสานงาน,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน,เจ้าหน้าทีวิเทศสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
อัตราว่าง: 14
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิศวกร/ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมและการผลิต
ปิดรับสมัคร 30 ก.ย. 2556

เพศ : ชาย
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง :
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 1 ถึง 2 ปี
ด้าน : เคยอยู่โรงงานอุตสาหกรรม
อ่านต่อคลิกที่นี่..


นักวิเคราะห์/งานบริหารเทคโนโลยีฐาน
ปิดรับสมัคร 31 ต.ค. 2556

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 30 ปี ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ (หากมีความรู้ด้านเทคโนโลยีวัสดุ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
ประสบการณ์ : 5 ขึ้นไป
ด้าน : การวิเคราะห์โครงการวิจัย การวางแผนและติดตามผล การรายงานและการนำเสนอ

อ่านต่อคลิกที่นี่


ผู้ช่วยวิจัย/หน่วยวิจัยเทคโนโลยีไร้สาย ข้อมูล ความมั่นคงและนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้
ปิดรับสมัคร 30 ก.ย. 2556

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 20 ปี ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสบการณ์ : 0 ขึ้นไป 

อ่านต่อคลิกที่นี่


ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนวัตกรรมไร้สาย
ปิดรับสมัคร 30 ก.ย. 2556

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 20 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมโทรคมนาคม
ประสบการณ์ : 0 ขึ้นไป
ด้าน :

 อ่านต่อคลิกที่นี่


เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม /งานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ปิดรับสมัคร 4 ต.ค. 2556

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เกรดเฉลี่ย : 2.75
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง :
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 1 ปี
ด้าน : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 อ่านต่อคลิกที่นี่


เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ/งานกลยุทธ์การตลาด
ปิดรับสมัคร 30 ก.ย. 2556

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิศวกรรม
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์,บริหารธุรกิจ,การตลาด
ประสบการณ์ : 3 ขึ้นไป
ด้าน : หลักการธุรกิจ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี
อ่านต่อคลิกที่นี่


นักวิเคราะห์/ศูนย์ลงทุน
ปิดรับสมัคร 30 ก.ย. 2556

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : บริหารธุรกิจ หรือสาขาเศรษฐศาสตร์
ประสบการณ์ : 3 ขึ้นไป
ด้าน : Investment Banking หรือ Project Financing หรือการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการหรือวิเคราะห์การลงทุน

 อ่านต่อคลิกที่นี่

 


นักวิเคราะห์/ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ
ปิดรับสมัคร 30 ก.ย. 2556

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 2 ถึง 3 ปี
ด้าน : การตลาด, เศรษฐศาสตร์, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ วุฒิปริญญาตรีที่มีประสบการณ์ตรงตามลักษณะงานที่ต้องการมาแล้ว 3 ปี
 อ่านต่อคลิกที่นี่


 วิศวกร/งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ปิดรับสมัคร 31 ต.ค. 2556

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 20 ปี ถึง 33 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : Computer Science
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ขึ้นไป
ด้าน : การพัฒนาระบบสารสนเทศ
 อ่านต่อคลิกที่นี่


ผู้ประสานงาน/สำนักงานประสานงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปิดรับสมัคร 11 ต.ค. 2556

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เทคโนโลยี ทางการศึกษา สังคมศาสตร์ ครุศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรื่อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือวุฒิปริญญาตรีสาขาดังกล่าว ที่มีประสบการณ์ตรงตามลักษณะงานที่ต้องการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 5 ปี
ด้าน : ทำงานด้านการพัฒนาที่เน้นมิติด้านสังคม และทำงานหรือประสานงานกับหน่วนงานของรัฐจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์ได้ เช่น รายงานเชิงวิเคราะห์ เอกสารวิชาการบทความเป็นต้น
2 สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานในต่างจังหวัดได้
3 ใฝ่รู้ มีความคล่องแคล่วในการทำงาน และสามารถปฎิบัติงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
4 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในระดับดี – ดีมาก
5 มีทักษะการประสานงานในระดับสูง
6 สามารถใช้ภาษาอังกฤษ (อ่าน พูด เขียน) ในระดับดี – ดีมาก

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 บริหารจัดการโครงการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะนำเทคโนโลยีสานสนเทศมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ใน 4 ด้านคือ ด้านพัฒนาการศึกษา ด้านพัฒนาผู้ต้องขังในทัณฑสถาน เพื่อผู้พิการ และเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล
2 วางแผนและบริหารจัดการโครงการเพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการโครงการหรือผู้บริหารกำหนด
3 ประสานงานในการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้โครงการสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล
4 วิเคราะห์ข้อมูลของโครงการฯ และเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์ พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานของโครงการฯ ในเวทีวิชาการต่าง ๆ เช่น รายงานเชิงวิเคราะห์ บทความ วารสารทั่วไป เป็นต้น
5 ติดตามความก้าวหน้า วิเคราะห์-ประเมินผลโครงการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
6 รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำเอกสาร หนังสือเผยแพร่ต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ
7 สนับสนุนการดำเนินงานอื่น ๆ ของหน่วยงาน
8 ปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 อ่านต่อคลิกที่นี่


เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน /สำนักตรวจสอบภายใน
ปิดรับสมัคร 31 ต.ค. 2556

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : การเงินและบัญชี
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ขึ้นไป
ด้าน : การตรวจสอบภายใน การบัญชีและการเงิน และการบริหารธุรกิจ
อ่านต่อคลิกที่นี่


วิศวกร/งานบริการระบบคอมพิวเตอร์
ปิดรับสมัคร 31 ต.ค. 2556

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 24 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 5 ขึ้นไป
ด้าน : ความ รู้ความเชี่ยวชาญด้านระบบปฏิบัติการ Linux/Redhat, ระบบบริหารจัดการ NAS/SAN, การใช้งานและการ Configuration Virtualization Technology
 อ่านต่อคลิกที่นี่


เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์/ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ
ปิดรับสมัคร 31 ต.ค. 2556

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : รัฐศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : อักษรศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ขึ้นไป
ด้าน :
 อ่านต่อคลิกที่นี่


ผู้ช่วยวิจัย/หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์
ปิดรับสมัคร 19 ต.ค. 2556

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 20 ปี ถึง 20 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์การแพทย์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : Medical Technology, Immunology, Molecular Biology, Biochemistry, Biology หรือวิทยาศาสตร์สาขาอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 5 ปี
ด้าน : Cell culture, ELISA,Protein assay,PCR

 อ่านต่อคลิกที่นี่

 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สวทช. :

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments