กรมทหารพรานที่ 43 เปิดรับสมัคร อาสาสมัครทหารพราน(ชาย) (บัดนี้ – 1 ต.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมทหารพรานที่ 43 เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง: อาสาสมัครทหารพราน(ชาย)
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: ไม่จำกัด
ปฏิบัติงานที่: ปัตตานี
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปและทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน(ชาย)
ไม่จำกัดจำนวน โดยยื่นหลักฐานการรับสมัคร ได้ตั้งแต่วันนี้ – 1 ต.ค. 56 เป็นต้นไป
– สถานที่รับสมัคร ค่ายอิงคยุทธบริหาร กรมทหารพรานที่ 43 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
คุณสมบัติ (ไม่ขัดต่อ พรบ. รับราชการทหาร)
รายละเอียด
1. กรณีเป็นทหารกองหนุน หรือ บุคคลที่ผ่านการตรวจเลือกทหาร อายุตั้งแต่ 21 ปี -ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
– มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรงไม่เป็นโรคขัดต่อการรับราชการทหาร
– มีความรู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
2. เอกสารประกอบการรับสมัคร (อย่างละ 2 ชุด)
2.1 ใบสมัครผู้อาสาสมัคร (ติดรูปถ่าย)
2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัคร,บิดา,มารดา)
2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้สมัคร)
2.4 สำเนาวุฒิการศึกษา
2.5 กรณีทหารกองประจำการปลดเป็นทหารกองหนุน สำเนาสมุดประจำตัวทหารกองหนุน
ประเภทที่ 1(แบบสด.8)
2.6 กรณีบุคคลพลเรือนที่ผ่านการตรวจเลือกทหาร สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ สด.43)
2.7 กรณีบุคคลพลเรือนที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกทหาร (อายุ 18 ปีบริบูรณ์ 20 ปี) สำเนาใบสำคัญ
(แบบ สด.9)
2.8 ใบรับรองแพทย์ (โรงพยาบาลค่ายทหาร หรือ โรงพยาบาลของรัฐ)
2.9 รูปถ่าย ขนาด 3×4 ซ.ม. จำนวน 4 รูป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


วิธีการสมัคร กรมทหารพรานที่ 43 :

ยื่นหลักฐานการรับสมัครได้ที่ ค่ายอิงคยุทธบริหาร กรมทหารพรานที่ 43 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 1 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ กรมทหารพรานที่ 43 คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments