กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ (1 – 21 ต.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ

ตำแหน่ง: นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,300-14,630
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่,ขอนแก่น,อุบลราชธานี,สงขลา,ภูเก็ต
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง : นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 13,300-14,630 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางธรณีวิทยา ทางธรณีฟิสิกส์ ทางภุมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางสมุทรศาสตร์ ทางอุตุนิยมวิทยา หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาชนิดต่าง ๆ แผนที่อากาศประเภทต่าง ๆ ศึกษา ค้นคว้า และทดสอบ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ แผนที่อากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม สำหรับงานอุตุนิยมวิทยา เพื่อการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
1. วิชาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และอุตุนิยมวิทยา
– ทดสอบความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์เกี่ยวกับเวกเตอร์ แรงและสมดุล จลศาสตร์ พลศาสตร์ งานและพลังงานกลศาสตร์ คลื่น เทอร์โมไดนามิกส์
– ทดสอบความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับ พีชคณิตเชิงเส้นและเมตริกซ์ แคลคูลัส เรขาคณิตวิเคราะห์ ความน่าจะเป็น และสถิติ
– ทดสอบความรู้เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
2. วิชาภาษาอังกฤษ
ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary and Reading Comprehension)
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมอุตุนิยมวิทยา :

รับสมัครสอบทางไปรษณีย์ (ใบสมัครอยู่ท้ายประกาศรับสมัครสอบฯ)

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 – 21 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 4 พ.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments