สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (สวร.) (23 – 27 ก.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (สวร.)
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 9,960
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ

ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ ทางการบัญชี ทางการตลาด ทางเลขานุการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การคลัง การบัญชี และงบประมาณ
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 2. ความสามารถติดตามศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ ของระบบงาน 3. มีความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านเศรษฐกิจ การเมืองสังคม
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– ทักษะ

วิธีการประเมิน : –

– สมรรถนะ
1. การคิดวิเคราะห์ 2. ความเข้าใจงาน 3. ความรับผิดชอบ 4. ความซื่อสัตย์สุจริต 5. มนุษยสัมพันธ์
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยนเองได้ที่ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 – 27 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 2 ต.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments