ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน เจ้าหน้าที่สนับสนุนการรักษาพยาบาล (นักกายภาพบำบัด) ( – -ไม่ระบุวันสิ้นสุด – 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สนับสนุนการรักษาพยาบาล (นักกายภาพบำบัด)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ทำหน้าที่ให้การรักษาทางด้านกายภาพบำบัดตามคำสั่งแพทย์
ปฏิบัติการดูแลศูนย์สุขภาพ
ดำเนินการตรวจสมรรถภาพร่างกายของพนักงาน
ดูแลให้การรักษานักกีฬาของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย

คุณสมบัติ
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
มีใบประกอบโรคศิลป์สาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องตามกฏหมายกำหนด
มีประสบการณ์การทำงานด้านกายภาพ หรือด้านที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ดี
มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะในด้านประสานงาน

จำนวนอัตรา
จำนวน 1 อัตรา

เอกสารประกอบการสมัคร
ใบประกอบโรคศิลป์
เอกสารการศึกษา

การคัดเลือก
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากรายละเอียดข้อมูลของผู้สมัคร และเรียกผู้สมัครเข้ารับการทดสอบเป็นรายบุคคล
ทดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

……………………………………………………………………………………………………………………

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้ารับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

เว็บเบราเซอร์ที่แนะนำให้ใช้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์
Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป
Firefox
Chrome

วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments