ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ Operation Staff (ลูกจ้างปฏิบัติงานแทนพนักงานปฏิบัติการ) ( – ไม่ระบุวันปิดรับสมัคร – 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

ธนาคารออมสินเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

Key Responsibilities:

1. Ensure requirements within the department are fulfilled, 
    dispatch books and document, perform letter correspondence,
    publish, supervise and maintain document involving the
    department’s operation
2. Maintain deposit/ withdraw operation in aspects of
    GSB deposit business; ranged from current account,
    GSB lots and bonds, life-aid to deposit service line
3. Serve customers at GSB Branch
4. Other ad hoc assignments

Qualifications:

1. Bachelor’s Degree or Higher in Business Administration,
    Commerce and Accountancy, Economics,
    Finance & Banking, Accounting, Law, Computer Management
    or related field
2. GPA above 2.50
3. Aged not over 35 years
4. Computer literacy
5. Pleasant personality with good interpersonal skill
6. Male; ideally exempted from military service

Basic Salary: 9,000 BHT (Nine thousand BHT ONLY)

Employment Duration:

Annual re-employment based upon Superintendent’s evaluation

คุณสมบัติพื้นฐาน

ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
ประสบการณ์ : 0 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

คณะ : พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

คณะ : บริหารธุรกิจ

คณะ : นิติศาสตร์

คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การเงิน, การธนาคาร

คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การบัญชี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คณะ : เศรษฐศาสตร์
 

สถานที่ : อำเภอ/เขต : กรุงเทพมหานคร(พญาไท)

ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัครงานราชการธนาคารออมสิน :

การรับสมัคร:

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกโดยการสมัครผ่านระบบ Super E-Recruitment Program ของธนาคารได้  2  ช่องทาง

กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่านที่ลงทะเบียนไว้ในระบบให้ถูกต้อง ธนาคารจะติดต่อแจ้งเรื่องการเข้ารับการทดสอบและการแจ้งผลต่างๆ ผ่าน E-mail ของท่านผ่านระบบ Super E-Recruitment Program ของธนาคารเท่านั้น
 

วิธีการคัดเลือก:


ธนาคารสงวนสิทธิ์คัดเลือกใบสมัครที่ผ่านเข้าระบบ Super E-Recruitment Program ของธนาคารเท่านั้น โดยธนาคารจะคัดเลือกผู้ที่ธนาคารพิจารณาเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับ ตำแหน่งงาน เพื่อเชิญเข้ารับการทดสอบ และ/หรือสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลจากใบสมัครโดยสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เชิญผู้ใดผู้ หนึ่งเข้ารับการทดสอบ และ/หรือสัมภาษณ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และผู้สมัครจะอ้างสิทธิ์ใดๆ โต้แย้งมิได้ 

เปิดรับสมัครตั้งแต่: – ไม่ระบุวันปิดรับสมัคร – 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
เว็บไซต์ ธนาคารออมสิน คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments