Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ รายงานพิเศษ สอบท้องถิ่น 2563-2564

ความคืบหน้าสอบท้องถิ่น 2556 สรุปผลการประชุม “ม.ราชภัฎสวนดุสิต” เป็นผู้ออกข้อสอบ&สอบแบ่งเขต 10 ศูนย์[ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น]

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ความคืบหน้าสอบท้องถิ่น 2556 สรุปผลการประชุม “ม.ราชภัฎสวนดุสิต” เป็นผู้ออกข้อสอบ&สอบแบ่งเขต 10 ศูนย์เหมือนเดิมเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

สรุปมหาวิทยาลัยที่จะเป็นผู้ดำเนินการออกข้อสอบได้แล้วนะครับ สำหรับการสอบท้องถิ่นครั้งใหญ่ 2556 พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ กับ อปท.

“ที่ประชุม ก กลาง ลงมติเสียงข้างมากเลือก ม.ราชภัฏสวนดุสิต และดำเนินการสอบ ๑๐ ศูนย์ทั่วประเทศ”


ในที่ประชุม 
ครั้งที่ 7/2556 วันที่ 26 สิงหาคม 2556 ก กลาง อปท.ร่วมกัน ๓ ก ได้มีการลงมติของคณะกรรมการ ก กลาง ทั้ง ๓ ก คือ ก กลาง อบต./ ก กลาง เทศบาล./
 ก กลาง อบจ.โดยเป็นการลงมติเพื่อตัดสินใจว่า จะให้ ม.ราชภัฎสวนดุสิต เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันหรือไม่ การลงมตินั้น มีการให้ลงมติ ทีละ ก กลาง ผลปรากฏดังนี้

– ก กลาง อบต.มีผู้เห็นด้วยในการเลือกราชภัฏสวนดุสิต ๘ เสียงจาก ๑๗ เสียงที่อยู่ในห้องประชุม
– ก กลาง เทศบาล เลือกราชภัฏสวนดุสิต ๑๐ จากผู้อยู่ในที่ประชุม ๑๕ เสียง
– ก กลาง อบจ.เลือกราชภัฏสวนดุสิต ๑๒ เสียง จาก ๑๕ เสียงที่นั่งประชุม

สรุป ก กลาง เทศบาล และ อบจ.เสียงข้างมาก “เลือก ม.ราชภัฏสวนดุสิต” ส่วน ก กลาง อบต.เสียงข้างน้อยเลือก ผลสองต่อหนึ่ง เลือกราชภัฎสวนดุสิต เป็นมติเสียงข้างมาก เห็นชอบให้เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ กับ อปท.ต่อไป

เรื่องเล่าลือกันว่าเหตุที่จัดสอบช้าในกระบวนการนี้เกิดจากความเห็นที่ไม่ตรงกันระหว่าง ก.กลาง และ กสถ. โดยแบ่งเป็นสองฝ่าย คือ ก.กลางต้องการให้ ม.ราชภัฎสวนดุสิตเป็นผู้ออกข้อสอบ และสอบแบบแบ่งเขตตามประกาศที่ออกมาก่อนหน้านี้ แต่..กสถ. ต้องการให้ ม.รามฯ เป็นผู้ดำเนินการสอบและจัดสอบที่ส่วนกลางเท่านั้น เนื่องจากความกังวลเรื่องการทุจริตในการสอบ สรุปกันไม่ได้จนท้ายสุดก็ลงมติกันดังที่ได้กล่าวข้างต้น ผลออกมาเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตได้เป็นผู้ออกข้อสอบ ด้วยเสียงข้างมาก 


หลังจากนี้การดำเนินการก็จะเร็วขึ้นแล้วละครับ ก็เลยอยากให้ลองตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น กันก่อนนะครับ ลองดูตำแหน่งในฝัน พร้อมกับจัดลำดับก่อนหลังไว้ก่อนเมื่อประกาศรับสมัครสอบออกมาตรวจสอบอีกครั้ง เพราะส่วนนี้นำมาจากมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของ อบจ. อบต. เทศบาล เพื่อความชัวร์นะครับ เหตุที่นำส่วนนี้มาให้ตรวจสอบตัวเองกันก่อนเนื่องจากเรื่องที่ต้องพิจารณาในการสมัครสอบจำเป็นต้องดูทั้งคุณสมบัติที่ตนเองจะสามารถสมัครสอบได้ พร้อมกับจำนวนอัตราว่าง และคิดว่าจะเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมในการสอบส่วนของภาค ข. ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง แต่ทั้งหมดนี้คงสามารถประมาณการได้เพียงคร่าวๆ เนื่องจากเราไม่ทราบว่าศูนย์สอบใดจะมีจำนวนอัตราว่างและจำนวนผู้สมัครสอบของแต่ละตำแหน่ง ต้องไม่ลืมว่าตำแหน่งใดมีจำนวนอัตราว่างมากย่อมเป็นที่หมายตาของใครหลายคน และเมื่อมีจำนวนผู้สมัครสอบมากก็มีการแข่งขันสูงหากหลบหลีกเลี่ยงได้บางทีอาจจะเป็นโอกาส ต้องพิจารณากันให้ดีๆ นะครับ


จึงนำสรุปอัตราว่างพร้อมกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งให้ตรวจสอบคุณสมบัติและได้ทราบลักษณะงานที่ปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสำหรับการรับสมัครสอบท้องถิ่น 2556 ที่นับวันประกาศรับสมัครสอบก็ใกล้ความจริงเข้ามาทุกทีเป็นนาทีที่ต้องเฝ้าดูกันอย่างไม่กระพริบตาไปพร้อมๆ กับการอ่านหนังสือเตรียมสอบท้องถิ่น 2556 ด้วย


อ้างอิงจากหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว 54 ออกโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงวันที่ 8 มกราคม 2556 ในการสำรวจตำแหน่งว่างเพื่อใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ที่ส่งให้ส่วนท้องถิ่นยืนยำตแหน่งและอัตราที่มีความประสงค์ร้องขอให้ กสถ. จัดสอบแข่งขันแทน


อัตราตำแหน่งว่างทั่วประเทศ

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 27 ตำแหน่ง 1761 อัตรา

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 33 ตำแหน่ง 3651 อัตรา

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 37 ตำแหน่ง 2498 อัตรา

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 4 จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา


No.

ตำแหน่ง

อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ระดับ 1

1.

เจ้าหน้าที่การเกษตร 

1

คลิกที่นี่

2.

เจ้าหน้าที่การคลัง 

3

คลิกที่นี่

3.

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

150

คลิกที่นี่

4.

เจ้าหน้าที่ประปา 

61

คลิกที่นี่

5.

เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 

173

คลิกที่นี่

6.

เจ้าหน้าที่ทะเบียน

8

คลิกที่นี่

7.

เจ้าหน้าที่เทศกิจ

13

คลิกที่นี่

8.

เจ้าหน้าที่ธุรการ

231

คลิกที่นี่

9.

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

181

คลิกที่นี่

10.

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

23

คลิกที่นี่

11.

เจ้าหน้าที่ป้องกัน-

และบรรเทาสาธารณภัย

158

คลิกที่นี่

12.

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

10

คลิกที่นี่

13.

เจ้าหน้าที่พัสดุ

230

คลิกที่นี่

14.

เจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน

2

คลิกที่นี่

15.

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ

5

คลิกที่นี่

16.

เจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ

3

คลิกที่นี่

17.

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน

1

คลิกที่นี่

18.

เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล

11

คลิกที่นี่

19.

ช่างเขียนแบบ

46

คลิกที่นี่

20.

ช่างเครื่องกล

9

คลิกที่นี่

21.

ช่างประปา

2

คลิกที่นี่

22.

ช่างผังเมือง

6

คลิกที่นี่

23.

ช่างไฟฟ้า

104

คลิกที่นี่

24.

ช่างโยธา

297

คลิกที่นี่

25.

ช่างศิลป์

1

คลิกที่นี่

26.

ช่างสำรวจ

31

คลิกที่นี่

27.

ผดุงครรภ์

1

คลิกที่นี่

ระดับ 2

1.

เจ้าพนักงานการเกษตร

9

คลิกที่นี่

2.

เจ้าพนักงานการคลัง

12

คลิกที่นี่

3.

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

544

คลิกที่นี่

4.

เจ้าพนักงานประปา

36

คลิกที่นี่

5.

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

406

คลิกที่นี่

6.

เจ้าพนักงานทะเบียน

17

คลิกที่นี่

7.

ทันตสาธารณสุข

20

คลิกที่นี่

8.

เจ้าพนักงานธุรการ

484

คลิกที่นี่

9.

เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

8

คลิกที่นี่

10.

เจ้าพนักงานป้องกัน-

และบรรเทาสาธารณภัย

254

คลิกที่นี่

11.

เจ้าพนักงาพัฒนาชุมชน

30

คลิกที่นี่

12.

เจ้าพนักงานพัสดุ

645

คลิกที่นี่

13.

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

2

คลิกที่นี่

14.

เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน

5

คลิกที่นี่

15.

เจ้าพนักงานการเกษตร

2

คลิกที่นี่

16.

เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

9

คลิกที่นี่

17.

เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ

46

คลิกที่นี่

18.

เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ

8

คลิกที่นี่

19.

เจ้าพนักงานสัตวบาล

2

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คลิกที่นี่

20.

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

274

คลิกที่นี่

21.

เจ้าพนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2

คลิกที่นี่

22.

เจ้าพนักงานสุขาภิบาล

30

คลิกที่นี่

23.

เจ้าพนักงานห้องสมุด

2

คลิกที่นี่

24.

นายช่างเขียนแบบ

74

คลิกที่นี่

25.

นายช่างเครื่องกล

8

คลิกที่นี่

26.

นายช่างเครื่องยนต์

12

คลิกที่นี่

27.

นายช่างประปา

2

คลิกที่นี่

28.

นายช่างผังเมือง

11

คลิกที่นี่

29.

นายช่างไฟฟ้า

61

คลิกที่นี่

30.

นายช่างโยธา

568

คลิกที่นี่

31.

นายช่างสำรวจ

54

คลิกที่นี่

32.

พยาบาลเทคนิค

2

คลิกที่นี่

33.

สัตวแพทย์

22

คลิกที่นี่

ระดับ 3

1.

ครูผู้ช่วย

27

คลิกที่นี่

2.

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

239

คลิกที่นี่

3.

เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร

22

คลิกที่นี่

4.

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

16

คลิกที่นี่

5.

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

25

คลิกที่นี่

6.

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

216

คลิกที่นี่

7.

นักผังเมือง

10

คลิกที่นี่

8.

นักพัฒนาการท่องเที่ยว

10

คลิกที่นี่

9.

นักพัฒนาชุมชน

110

คลิกที่นี่

10.

นักวิชาการเกษตร

182

คลิกที่นี่

11.

นักวิจัยจราจร

1

คลิกที่นี่

12.

นักวิชาการการคลัง

21

คลิกที่นี่

13.

นักวิชาการเงินและบัญชี

91

คลิกที่นี่

14.

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

24

คลิกที่นี่

15.

นักวิชาการประชาสัมพันธ์

31

คลิกที่นี่

16.

นักวิชาการวัฒนธรรม

3

คลิกที่นี่

17.

นักวิชาการศึกษา

401

คลิกที่นี่

18.

นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

85

คลิกที่นี่

19.

นักวิชาการสวนสาธารณะ

2

คลิกที่นี่

20.

นักวิชาการสาธารณสุข

13

คลิกที่นี่

21.

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

9

คลิกที่นี่

22.

นักวิชาการสุขาภิบาล

84

คลิกที่นี่

23.

นักวิทยาศาสตร์

4

คลิกที่นี่

24.

นักสังคมสงเคราะห์

32

คลิกที่นี่

25.

นิติกร

407

คลิกที่นี่

26.

บรรณารักษ์

6

คลิกที่นี่

27.

บุคลากร

147

คลิกที่นี่

28.

พยาบาลวิชาชีพ

39

คลิกที่นี่

29.

เภสัชกร

2

คลิกที่นี่

30.

วิศวกรเครื่องกล

1

คลิกที่นี่

31.

วิศวกรไฟฟ้า

2

คลิกที่นี่

32.

วิศวกรโยธา

153

คลิกที่นี่

33.

วิศวกรสิ่งแวดล้อม

3

คลิกที่นี่

34.

วิศวกรสุขาภิบาล

8

คลิกที่นี่

35.

ศึกษานิเทศก์

8

คลิกที่นี่

36.

สถาปนิก

29

คลิกที่นี่

37.

สันทนาการ

39

คลิกที่นี่

ระดับ 4

1.

นายแพทย์

1

คลิกที่นี่


ดาวน์โหลดหนังสือ ที่ มท.0809.2/ว54 ลงวันที่ 8 มกราคม 2556 คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments