SIPA เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (บัดนี้ – 30 ส.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

SIPAเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนและกำหนดนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศ และส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศ สร้างศักยภาพในการแข่งขันของอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้เข้าสู่ประเทศ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและวิชาการ (สัญญาจ้างโครงการ)

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ 

  • เพศชาย/หญิง
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • จบปริญญาตรี สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารการศกึษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ปฏิบัติงานที่:

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการสมัครงานราชการSIPA :

สมัครด้วยตนเองหรือทา่งอีเมล์ hrd@sipa.or.th หรือทางไปรษณีย์

ส่งสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร.021417101, 021417159

เอกสารประกอบการสมัคร

  1. ประวัติส่วนตัว
  2. สำเนาหลักฐานผลการศึกษา
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ส.ค. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments