วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ผู้บริหาร อาจารย์- บุคลากร กว่า 64 อัตรา ( – ไม่ระบุ – 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
รับด่วน ผู้บริหาร อาจารย์- บุคลากร กว่า 64 อัตรา
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษากำลังเปิดรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงานใน ตำแหน่งผู้บริหาร อาจารย์ประจำ และบุคลากรฝ่ายสนับสนุน รวม 64 ตำแหน่งประกอบด้วย

1.หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา 1 อัตรา

2..หัวหน้าฝ่ายบัญชี 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ตรงตามสายงานที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับพอใช้ขึ้นไป ตำแหน่งที่ 2 หัวหน้าฝ่ายบัญหากมีประสบการณ์มาก่อนจะต้องมีวุฒิภาวะและความรับผิดชอบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งอาจารย์ประจำ ประกอบด้วย

 1. 1.อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 3 อัตรา
 2. 2.อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 3 อัตรา
 3. 3.อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 2 อัตรา
 4. 4. อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
 5. 5.อาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
 6. 6.อาจารย์สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร จำนวน 3 อัตรา
 7. 7.อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
 8. 8.อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 3 อัตรา
 9. 9.อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์-สื่อดิจิตอล จำนวน 3 อัตรา
 10. 10.อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ จำนวน 5 อัตรา
 11. 11.อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน จำนวน 3 อัตรา
 12. 12.อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ตรงตามสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับพอใช้ขึ้นไป
 • ตำแหน่งที่ 9 หากมีความรู้เรื่องกราฟฟิคดีไซน์และสามารถตัดต่อภาพยนตร์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน ประกอบด้วย

 1. 1.เจ้าหน้าที่โครงการต่าง ๆ จำนวน 5 อัตรา
 2. 2.เจ้าหน้าที่งานวิจัย จำนวน 2 อัตรา
 3. 3.เจ้าหน้าที่งานวารสาร จำนวน 3 อัตรา
 4. 4.เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ 5 อัตรา
 5. 5.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 2 อัตรา
 6. 6.นักวิชาการ(มาตรฐานด้านการเรียนการสอนงานวิจัย) 3 อัตรา
 7. 7.เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 2 อัตรา
 8. 8.เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา

ปฏิบัติงานที่:

วิธีการสมัครงานราชการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม :

ผู้สนใจติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคาร 7 ชั้น 1 หรือทางไปรษณีย์ หรือ E-mail: human@siamtechu.net/tik_luk@hotmail.com วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 วันทำการวันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.โทรศัพท์ 0 2878 5060,0 2878 5020 โทรสาร 0 2878 5012

เปิดรับสมัครตั้งแต่: – ไม่ระบุ – 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments