Categories
ประกาศผลสอบ/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน วิชาที่สามารถนำเครื่องคิดเข้าสอบได้  
 • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อเข้าปฏฺิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒  

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments