ราชบัณฑิตยสถาน เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการพัสดุ,เจ้าพนักงานธุรการ (26 – 30 ส.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

ราชบัณฑิตยสถานเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ราชบัณฑิตยสถานเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ราชบัณฑิตยสถานเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ โดยวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลำดับที่ ๔๔-๕๓ ตามประกาศขึ้นบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ฯ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของราชบัณฑิตยสถาน ตั้งแต่วันที่ ๒๖-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ อ่านรายละเอียดที่นี่

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ราชบัณฑิตยสถานเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ                                   
ราชบัณฑิตยสถานเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ โดยวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลำดับที่ ๒๒-๓๑ ตามประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของราชบัณฑิตยสถาน ตั้งแต่วันที่ ๒๖-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ อ่านรายละเอียดที่นี่

ปฏิบัติงานที่:

วิธีการสมัครงานราชการราชบัณฑิตยสถาน :เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 – 30 ส.ค. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments