งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ครูฝึกฝีมือแรงงาน (ช่างไม้ , ช่างเชื่อม) (2 – 6 ก.ย. 2556)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานประกันสังคมเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : ครูฝึกฝีมือแรงงาน (ช่างไม้ , ช่างเชื่อม)
อัตราเงินเดือน : 12,285 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตำแหน่ง ครูฝึกฝึมือแรงงาน (ช่างไม้)
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
– สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
– สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม (ทางช่างก่อสร้าง)
– สาขาวิชาช่างโยธา (ทางก่อสร้าง)
– สาขาวิชาเทคนิคก่อสร้าง
2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านช่างไม้เป็นอย่างดี

ตำแหน่ง ครูฝึกฝีมือแรงงาน (ช่างเชื่่อม)
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
– สาขาวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
– สาขาวิชาช่างท่อและประสาน
– สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านช่างเชื่อมเป็นอย่างดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตำแหน่ง ครูฝึกฝีมือแรงงาน (ช่างไม้,ช่างเชื่อม)

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
1. รับผิดชอบในการสอนภาคทฤษฏีเชิงปฏิบัติและสอนภาคปฏิบัติ ซึ่งใช้เทคโนโลยีระดับต้น ให้กับผู้รับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รวมทั้ง ร่วมจัดและควบคุมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ร่วมปฏิบัติและควบคุมกิจกรรมเสริมทักษะ
2. ร่วมจัดทำหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รวมทั้ง การทดลองใช้หลักสูตรก่อนนำไปใช้ฝึกสอนผู้รับการฝึก
3. จัดทำต้นฉบับเอกสารประกอบการฝึก จัดทำแผ่นใส ชาร์ท
4. ศึกษา อบรม ค้นคว้าเกี่ยวกับวิทยาการต่างๆ ทางด้านเทคนิค เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสมัยใหม่
5. ทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับการฝึก การใช้เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งการเสริมสร้างนิสัยอุตสาหกรรม และให้คำแนะนำแก่ผู้รับการฝึก
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและ/หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ทดสอบปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

– สมรรถนะ
สัมภาษณ์
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสรรถนะ รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนนรวมในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะมาก เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนรวมในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเท่ากัน ให้ผู้ที่มีคะแนนการประเมินทักษะ (ทดสอบปฏิบัติงาน) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

ปฏิบัติงานที่:

วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานประกันสังคม :เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 – 6 ก.ย. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments