กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการพาณิชย์,เจ้าหน้าที่การพาณิชย์,เจ้าหน้าที่ธุรการ (26 – 30 ส.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
อัตราเงินเดือน : 9960 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาพณิชยการ ทางการบัญชี
ทางการเลขานุการ ทางการขาย หรือ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านธุรการ การเงิน บัญชี และพัสดุ รับ-ส่ง และพิมพ์
หนังสือราชการ ถ่ายเอกสารและจัดทำรายงาน รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การพาณิชย์
อัตราเงินเดือน : 9960 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาพณิชยการ ทางการบัญชี
ทางการเลขานุการ ทางการขาย หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : บันทึกข้อมูลทางทะเบียนธุรกิจ รวมทั้งรับและจัดเก็บงบการเงิน
เข้าคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ นำเงินส่งคลัง
ให้บริการข้อมูลธุรกิจแก่ประชาชนทั่วไป รวมทั้งปฏิบัติงานอื่น
ที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์(ด้านบัญชี)
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบัญชี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ส่งเสริมให้คำปรีกษาแนะนำทางด้านบัญชีให้กับผู้ประกอบธุรกิจ
และผู้ทำบัญชี กำกับดูแลให้นักบัญชีปฎิบัติตามกฎหมาย
ส่งเสริมพัฒนานักบัญชีให้มีจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการ
ประกอบอาชีพบัญชี รับขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี รวมทั้งปฏิบัติงาน
อื่นที่ได้รับมอบหมาย

ปฏิบัติงานที่:

วิธีการสมัครงานราชการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า :เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 – 30 ส.ค. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments