สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบรับทุนการศึกษา รวม 46 ทุน (บัดนี้ – 28 ส.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงาน ก.พ.เปิดรับสมัครสอบรับทุน 2556

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนต่างๆ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรมหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจัดไว้เป็นส่วนกลาง ประจำปี 2557 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) จำนวน 2 ทุน
  • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2557 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) จำนวน 9 ทุน
  • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วงยงานรัฐ ประจำปี 2557 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) จำนวน 18 ทุน
  • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2557 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) จำนวน 4 ทุน
  • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2557 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) จำนวน 6 ทุน
  • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) จำนวน 3 ทุน
  • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ ประจำปี 2557 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) จำนวน 1 ทุน

วิธีการสมัครสอบรับทุน สำนักงาน ก.พ. :เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 28 ส.ค. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 10 ก.ย. 2556

สมัครสอบ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments