ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ เจ้าหน้าที่บริหารการขาย (บัดนี้ – 25 ส.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

ธนาคารกรุงไทยเปิดรับสมัครสอบ 2556

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 40  ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชาและเกรดเฉลี่ย
 • มีประสบการณ์การทำงานในการบริหารทีมขายผ่านทางโทรศัพท์ อย่างน้อย  5 ปี
 • มีความสามารถในการควบคุมที่มขายทางโทรศัพท์ได้อย่างน้อย 30 คน
 • มีความรับผิดชอบและสามารถทำงานภายใต้เป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด
 • มีบุคลิกภาพที่ดี รักการบริการ มีความเป็นผู้นำและมีความคิดสร้างสรรค์
 • ถ้าสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.บริหารการขายผลิตภัณฑ์ให้บรรลุเป้าหมาย (KPI) ของธนาคาร โดยมีการประเมินผลงานขายเปรียบเทียบกับ KPI ที่ได้รับเป็นรายวัน

2. รับผิดชอบการปฏิบัติงานของทีมขายให้ได้มาตรฐานการบริการที่กำหนดไว้ และนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานรายวัน/รายสัปดาห์ และรายเดือน ให้กับผู้บริหารพร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน เพื่อวางแผนพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3. รับผิดชอบข้อร้องเรียนและปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการขายทางโทรศัพท์

4. ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรรหา คัดเลือก และพัฒนาเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์

5. ประสานงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธนาคารและบริษัทในเครือฯ ให้มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของลูกค้า

6. ประสานงานในการพัฒนาระบบ IT ทางด้านการขายให้เอื้อประโยชน์ต่อความสะดวกด้านการขาย

7. ติดตามข้อมูลคู่แข่งและข้อมูลการตลาดที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประชาสัมพันธ์และพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนอัตรา

 • 1 อัตรา

เอกสาร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • ประวัติส่วนตัว

กำหนดการรับสมัคร

 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 25 สิงหาคม 2556

การคัดเลือก

 • ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากรายละเอียดข้อมูลของผู้สมัคร และเรียกผู้สมัครเข้ารับการทดสอบเป็นรายบุคคล

         คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้ารับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

          การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

เว็บเบราเซอร์ที่แนะนำให้ใช้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์
 • Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป
 • Firefox
 • Chrome

ปฏิบัติงานที่:

วิธีการสมัครงาน ธนาคารกรุงไทย :

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 ส.ค. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments