กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,พยาบาลวิชาชีพ,นักเทคนิคการแพทย์,นักฟิสิกส์รังสี,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (21 – 27 ส.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด กองแผนงานและวิชาการ
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 15,960 บาท 


นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านจุลชีววิทยา)
สังกัด สถาบันชีววัตถุ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ศูนย์ปฏิบัติการการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด ศูนย์รวมบริหาร และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงราย
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
อัตราว่าง จำนวน 6 อัตรา
ค่าตอบแทนเดืนอละ 15,960 บาท


นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านเคมี/ชีวเคมี)
สังกัด สำนักยาและวัตถุเสพติด สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร สถาบันชีววัตถุ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (ปฏิบัติงานด้านพิษวิยทา) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์ และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ภูเก็ต
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
อัตราว่าง จำนวน 8 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 15,960 บาท


นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านชีววิทยา)
สังกัด ศูนย์วิยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ภูเก็ต
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
อัตราว่าง จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 15,960 บาท


นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์)
สังกัด ศูนย์ปฏิบัติการการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 15,960 บาท

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านฟิสิกส์)
สังกัด สำนักยาและวัตถุเสพติด
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 15,960 บาท


นักฟิสิกส์รังสี
สังกัด ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม
กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ
คุณวุฒิ ปริญญาโท
อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 21,320 บาท


นักเทคนิคการแพทย์
สังกัด ศูนย์วิจัยทางคลินิก และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ภูเก็ต
กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
อัตราว่าง จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 17,290 บาท


พยาบาลวิชาชีพ
สังกัด ศูนย์วิจัยทางคลินิก
กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
อัตราว่าง จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 17,290 บาท


นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
อัตราว่าง จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 17,290 บาท

ปฏิบัติงานที่:

วิธีการสมัครงานราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 3 ชั้น 6 ห้อง 615

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 – 27 ส.ค. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 29 ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments