เทศบาลตำบลท่าสายลวด จ.ตาก เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่เทศกิจ,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน,เจ้าพนักงานการเงินและบัํญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว,นายช่างโยธา,บุคลากร,นักวิชาการสาธารณสุข,พยาบาลวิชาชีพ (6 – 28 ส.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลท่าสายลวด จ.ตากเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

เทศบาลตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2556 จำนวน 11 อัตรา


ตำแหน่งและจำนวนที่รับสมัครสอบแข่งขัน

 • ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑

  • (1) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทศกิจ จำนวน ๑ อัตรา
  • (2) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา
 • ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒

  • (1) ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน ๑ อัตรา
  • (2) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา
  • (3) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา
  • (4) ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน ๑ อัตรา
  • (5) ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน ๑ อัตรา
 • ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  • (๑) ตำแหน่งบุคลากร จำนวน ๑ อัตรา
  • (๒) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน ๑ อัตรา
  • (๓) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๑ อัตรา

ปฏิบัติงานที่: ตาก

วิธีการสมัครงานราชการเทศบาลตำบลท่าสายลวด จ.ตาก :

ยื่นใบสมัคร ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 – 28 ส.ค. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 30 ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ: 3 ต.ค. 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments