มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ อาจารย์ (19 – 23 ส.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

จำนวน 1 อัตรา

ระัดบการศึกษา ปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์, รัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องสำเร็จการศกึษาระดับปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี

วิธีการสมัครงานราชการมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

เว้นวันหยุดราชการ

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 – 23 ส.ค. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 26 ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments