กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการเกษตร,นักจัดการงานทั่วไป (14 – 20 ส.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมหม่อนไหมเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้านการเกษตร มีความรู้ เรื่อง การเลี้ยงไหม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
(1) ประสานงานวิชาการ ข้อมูลผลงานวิจัย การตรวจวิเคราะห์ ศึกษา และรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ จัดทำแผนโครงการ และควบคุมดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการ
(2) งานปฏิบัติเกี่ยวกับ การผลิตหม่อน-ไหม ผลิตภัณฑ์หม่อน-ไหม และการบริการวิชาการเกษตร การประสานงานพื้นที่ และการนิเทศเกษตรกร
(3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถทั่วไป เกี่ยวกับด้านการเกษตร (60 คะแนน)
วิธีการประเมิน : ทดสอบข้อเขียน

– ทักษะ
ความรู้ความสามารถอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ( 40 คะแนน)
วิธีการประเมิน : ทดสอบปฏิบัติ

– สมรรถนะ
ความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง (บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ ) ( 100 คะแนน)
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาด้านการจัดการ หรือสายงานบริหาร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา
(1) บริหารงานจัดการภายในศูนย์ฯ และงานบริหารงานทั่วไป จัดทำข้อมูล สถิติ วางแผนการติดตามงาน บันทึกการประชุม จัดทำเอกสาร วางแผนด้านการเงิน งบประมาณ วางแผนการปฏิบัติราชการ
(2) เป็นผู้กลั่นกรองเรื่องเอกสารเตรียมการและบันทึกการประชุม ตลอดจนติดตามมิติที่ประชุม
(3) ประสานงานกับหน่วยงาน และบุคคลต่าง ๆ ตลอดจนการให้บริการ อำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานและบุคคลผู้รับบริการ

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถทั่วไป เกี่ยวกับงานด้านการบริหาร (60 คะแนน)
วิธีการประเมิน : ทดสอบข้อเขียน

– ทักษะ
ความรู้ความสามารถอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการจัดการ ( 40 คะแนน)
วิธีการประเมิน : ทดสอบปฏิบัติ

– สมรรถนะ
ความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง (บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ เป็นต้น) ( 100 คะแนน)
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

ปฏิบัติงานที่: นครราชสีมา

วิธีการสมัครงานราชการกรมหม่อนไหม :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา เลขที่ 1887 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 – 20 ส.ค. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 22 ส.ค. 2556
สอบวันที่: 23 ส.ค. 2556
ประกาศผลสอบ: 26 ส.ค. 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments