ธกส.(ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ผู้ช่วยพนักงานประชาสัมพันธ์,ผู้ช่วยพนักงานภัณฑารักษ์,ผู้ช่วยพนักงานวิเคราะห์งานสินเชื่อ(ด้านอิสลาม),ผู้ช่วยพนักงานบริหารสัญญา, (บัดนี้ – 16 ส.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

ธกส.(ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์)เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นผู้ช่วยพนักงาน เพื่อปฏิบัติงานส่วนงานในสำนักงานใหญ่

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณื ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 1 เพื่อปฏิบัติงานส่วนงานในสำนักงานใหญ่

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 15000 THB/เดือน
ประสบการณ์ : 1 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สถานที่ : จังหวัด : กรุงเทพมหานคร


ประเภทของงาน : งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
จำนวน : 4 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 15000 THB/เดือน
ประสบการณ์ : 1 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

 • คณะ : นิเทศศาสตร์ สาขา : การประชาสัมพันธ์
 • คณะ : บริหารธุรกิจ สาขา : การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
 • คณะ : บริหารธุรกิจ สาขา : การตลาด
 • คณะ : นิเทศศาสตร์ สาขา : การสื่อสารมวลชน
 • คณะ : วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
 • คณะ : คุรุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สาขา : เทคโนโลยีทางการศึกษา

สถานที่ : จังหวัด : กรุงเทพมหานคร


ประเภทของงาน : งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 15000 THB/เดือน
ประสบการณ์ : 1 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

 • คณะ : อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษยศาสตร์ สาขา : โบราณคดี
 • คณะ : อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษยศาสตร์ สาขา : ประวัติศาสตร์
 • คณะ : ศิลปศาสตร์ สาขา : ประวัติศาสตร์

สถานที่ : จังหวัด : กรุงเทพมหานคร


ประเภทของงาน : งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 15000 THB/เดือน
ประสบการณ์ : 1 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • คณะ : วิทยาศาสตร์
 • คณะ : เกษตรกรรมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขา : สัตววิทยา
 • คณะ : เกษตรกรรมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขา : สัตวบาล
 • คณะ : เกษตร สาขา : สัตวบาล
 • คณะ : ประมง
 • คณะ : บริหารธุรกิจ สาขา : การเงิน, การธนาคาร
 • คณะ : บริหารธุรกิจ สาขา : เศรษฐศาสตร์
 • คณะ : เศรษฐศาสตร์ 
 • คณะ : บริหารธุรกิจ สาขา : การตลาด
 • คณะ : บริหารธุรกิจ สาขา : การจัดการทั่วไป
 • คณะ : รัฐศาสตร์ 
 • คณะ : รัฐศาสตร์ สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์
 • คณะ : นิติศาสตร์
 • คณะ : วิทยาศาสตร์ สาขา : สถิติ
 • คณะ : วิทยาศาสตร์ สาขา : คณิตศาสตร์
 • คณะ : วิทยาศาสตร์ สาขา : เทคโนโลยีการเกษตร

คณะ : เทคโนโลยีการเกษตร

สถานที่ : จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัครงานราชการธกส.(ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์) :

กรณีเคยลงทะเบียนกับ jobtopgun.com คลิกที่นี่ // กรณีที่ไม่เคยลงทะเบียนกับ jobtopgun.com คลิกที่นี่

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 16 ส.ค. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

อ่านรายละเอียดคลิกเลขเลือกหน้า1 2 3 4 5

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments