ธพส (บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน (บัดนี้ – 15 ส.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

ธพส (บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด)เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ด้วยบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะรับสมครคัดเลือกบุคลากร เพื่อขึ้นบัญชีใน
ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน”
จำนวน 1 อัตรา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรีสาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ การตรวจสอบภายใน
มีประสบการณ์ในด้านตรวจสอบภายในหรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี
เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5

ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัครงานราชการธพส (บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด) :

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  • สมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารการสมัครงานได้ที่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 1 อาคารศูนย์ประชุม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ10210 (เว้นวันหยุดราชการ) หรือ
  • ส่งใบสมัครด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ
  • ส่งใบสมัครทางอีเมล์

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 ส.ค. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments