งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สรอ. (สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ หัวหน้าแผนกจัดซื้อพัสดุ (ไม่ระบุ – – 2556)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

สรอ. (สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์)เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)(สรอ.) ประกาศรับสมัคร "หัวหน้าแผนกจัดซื้อพัสดุ"

คุณสมบัติตามตำแหน่ง (Job Qualification)
1. เพศ : ชาย/หญิง
2. อายุ : 30 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การตลาด การเงิน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ประสบการณ์ :
มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐ และ 1 ปีขึ้นไป ด้านบริหารงานจัดซื้อ
ทำหน้าที่บริหารงานด้านจัดซื้อในระดับหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 2 ปี
มีความรู้ด้านระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้านการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างดี
ทักษะ ความชำนาญ :
สามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอน,ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐได้
มีความสามารถในการเขียนบันทึก จดหมาย รายงานการประชุมได้
มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง และแก้ไขสถานการณ์เฉพาะได้เป็นอย่างดี
มีความรอบคอบและสามารถทำงานในภาวะกดดันได้ดี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
ควบคุมและดูแล การบริหารพัสดุ ครุภัณฑ์ และปฎิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับฯ ของสำนักงาน พร้อมทั้งปรับปรุงฐานข้อมูลขององค์กร
จัดทำสรุปรายงานต่างๆ ของการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบครุภัณฑ์ตามรอบของปีงบประมาณประจำปี
จัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูล Vendor Profile
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO 9001 :2008,ISO/IEC 27001:2005,ISO/IEC 20000:2005
ประสานงาน และติดตามการส่งมอบสินค้า/บริการ ของ Vendor
ให้คำปรึกษาด้านระเบียบข้อบังคับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร

ปฏิบัติงานที่:

วิธีการสมัครงานราชการสรอ. (สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์) :

ติดต่อ ฝ่าย HR สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)(สรอ.)
ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์
108 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 ต่อ 2204

เปิดรับสมัครตั้งแต่: ไม่ระบุ – – 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
เว็บไซต์ สรอ. (สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์) คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments