กลุ่มสถาบันแพทยศาสต์แห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 (รับตรง) (1 – 30 พ.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กลุ่มสถาบันแพทยศาสต์แห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

กลุ่มสถาบันแพทยศาสต์แห่งประเทศไทย ประกาศหลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 ผ่านระบบรับตรง (Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

ด้วยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ได้ร่วมมือกับสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ในการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบรับตรงของ สอท. (Cleaning house) เพื่อเป็นการลดภาระของนักเรียนและผู้ปกครอง ลดปัญหาในการมอบตัวเข้าศึกษาซ้ำซ้อนหลายสถาบันในปีการศึกษาเดียวกัน อันเป็นเหตุให้มีการสละสิทธิ์ และมีที่นั่งว่างในแต่ละสถาบัน โดย กสพท. ได้รับมอบอำนาจจากคณะแพทยศาสตร์ 13 สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ 7 สถาบันในการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล ผู้มีความประสงค์จะเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2557ผ่านระบบรับตรง (Direct Admissions) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานที่: จ.
วิธีการสมัครงานราชการกลุ่มสถาบันแพทยศาสต์แห่งประเทศไทย :

สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 7 วันหลังจากชำระค่าสมัคร –  ธ.ค. 2556
สอบวันที่: 4-5 ม.ค. 2556
ประกาศผลสอบ: ประมาณ 7 ก.พ. 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments