บริษัท การบินไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบ (70 อัตรา) Customer Service Agent 1 (บัดนี้ – 16 ส.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

บริษัท การบินไทย จำกัดเปิดรับสมัครสอบ 2556

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศรับสมัครพนักงาน “70 อัตรา”

ตำแหน่ง Customer Service Agent 1 สัญญาจ้างมีกำหนดการจ้างและระยะเวลาที่แน่นอน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ Load Control สังกัด กองควบคุมการบรรทุก (BKKKL)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วางแผนและจัดเตรียมแผนการบรรทุก (Load Plan) ของเที่ยวบิน
 • จัดแยกสัมภาระ สินค้าและพัสดุภัณฑ์ให้ถูกต้องตาม Priority
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยในด้านระวางบรรทุกและดูแลให้อุปรกณ์ลานจอดออกนอกบริเวณข้างเครื่องก่อนเครื่องถอย ตรวจสอบบริเวณพื้นที่ๆ เครื่องบินจอด และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของอากาศยานและพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่
 • ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์สนับสนุนให้การดำเนินงานในแต่ละส่วนเปนไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย ครบถ้วนตามข้อกำหนดและเที่ยวบินสามารถออกได้ตามตารางการบิน
 • ตรวจสอบเอกสารการบรรทุกที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องก่อนนำเสนอให้นักบิน

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 28 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2528 เป็นต้นไป)
 • เพศ หญิง/ชาย (หญิง สูงไม่น้อยกว่า 155 ซม. / ชาย สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. ทั้งนี้น้ำหนักต้องได้สัดส่วนกับความสูงเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด ผู้สมัครชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีหนังสือรับรองการเทียบวุฒิจากสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษามาแสดงพร้อมกันด้วย
 • ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ (ต้องไม่เกิน 2 ปี Test Date ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 54 – 26 ส.ค.56) ดังนี้
 • TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป หรือ
 • TOEFL
  • Paper-based Test 467 คะแนนขึ้นไป หรือ
  • Computer-based Test 147 คะแนนขึ้นไป หรือ
  • Internet-based Test 51 คะแนนขึ้นไป หรือ
 • IELTS 4 คะแนนขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดหมุนเวียนได้
 • มีความรู้ความสามารถในการพูด และเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ และมีใจรักงานบริการ

ปฏิบัติงานที่: จ.กรุงเทพมหานคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการสมัครงาน บริษัท การบินไทย จำกัด :

 • 1-16 ส.ค. 56 – สมัครผ่านเว็บไซต์ ในตำแหน่ง Customer Service Agent 1
 • 22 ส.ค. 56 – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจคุณสมบัติ ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง ทาง www.thaiairways.com
 • 28-29 ส.ค. 56 – รายงานตัวเข้ารับการพิจารณาตรวจคุณสมบัติ ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครงาน (ตามรายชื่อที่กำหนดในประกาศ) ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ถนนวิภาวดีรังสิต
 • 2 ก.ย. 56 – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนทางเว็บไซต์
 • 4 ก.ย. 56 – สอบข้อเขียน
 • 9 ก.ย. 56 – ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียน เข้ารับการสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์
 • 11-13 ก.ย. 56 – สอบสัมภาษณ์
 • 27 ก.ย. 56 – ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 22 ส.ค. 2556
สอบวันที่: 4 ก.ย. 2556
ประกาศผลสอบ: 9 ก.ย. 2556
เว็บไซต์สมัครงาน บริษัท การบินไทย จำกัด คลิกที่นี่

อ่านรายละเอียดคลิกเลือกหน้า1 2 3

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments