สวทช เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (บัดนี้ – 4 ส.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สวทชเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ/
วันที่ประกาศ 10/07/2013

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 ทักษะในการวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการ / เทคโนโลยี
2 ความรู้เบื้องต้นกฎหมายธุรกิจ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมุลกลุ่มเป้าหมาย ลุกค้า พันธมิตร เครือข่าย หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดต่อผลักดันให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ภายใต้การกำกับดูแล
2 วิเคราะห์ วางแผน จัดการ ให้มีการส่งเสริมการขาย และดำเนินการสร้าง สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่โฆษณา PR ไปยังสื่อต่างๆ
3 รวบรวมและบันทึกข้อมูลการตลาดและข้อมูลเอกชน
4 จัดเตรียม แผนงาน กระบวนการขั้นตอนการตลาดและการขาย
5 ประสานงานในการให้ข้อมูลและบริการแก่ลูกค้า
6 ประสานงานและจัดสัมมนา ฝึกอบรม จัดเตรียมข้อมูลเอกสารสื่อการสอน
7 ปฏิบัติงานตามระบบบริหารคุณภาพของหน่วยงาน

 

 

ปฏิบัติงานที่: จ.
วิธีการสมัครงานราชการสวทช :
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
เว็บไซต์ สวทช คลิกที่นี่


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments