สวทช เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการ,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (บัดนี้ – 2 ส.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

สวทชเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

นักวิชาการ/ฝ่ายชุมชนและผู้ด้อยโอกาส
วันที่ประกาศ 02/07/2013

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 22 ปี ถึง30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์บัณฑิตทุกสาขา
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 1 ถึง 2 ปี
ด้าน : การถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดการทรัพยากร และวิทยากรกระบวนการ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 สามารถทำงานร่วมกับเกษตรกรและหน่วยงานในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
2 สามารถเขียนหลักสูตร และเป็นผู้นำกิจกรรมหรือถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 จัดกิจกรรมหรือสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน
2 สามารถเขียนหลักสูตรสำหรับกิจกรรมการอบรมสู่สาธารณะได้
3 จัดทำสื่อและเอกสารสำหรับเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ
4 ประสานงานกับเกษตรกร หน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อดำเนินกิจกรรม
5 สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ตลอดเวลาและระยะเวลาหลายวันได้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน /สำนักตรวจสอบภายใน
วันที่ประกาศ 02/07/2013

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : การเงินและบัญชี
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ขึ้นไป
ด้าน : การตรวจสอบภายใน การบัญชีและการเงิน และการบริหารธุรกิจ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
2 การใช้โปรแกรม Open Office
3 การใช้โปรแกรม ACL
4 หากเคยใช้โปรแกรม SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 การตรวจสอบหน่วยงานโดยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติ
2 การประสานงานกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการประชุม
3 การนัดหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงประสานงานด้านเอกสารต่าง ๆ
4 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

ปฏิบัติงานที่: จ.
วิธีการสมัครงานราชการสวทช :
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
เว็บไซต์ สวทช คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments