ติดต่อลงโฆษณา

ตำแหน่งและอัตราค่าลงโฆษณา

(คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)

อัตราค่าบริการ

 • 728×90-HA (3,000/เดือน)
 • 300×100-FL (1,800/เดือน)
 • 300×100-FR (1,800/เดือน)
 • 120×600-M (1,500/เดือน)
 • 300×250-MT (1,000/เดือน)
 • 300×250-MB (1,000/เดือน)
 • 120×120-M01 (700/เดือน)
 • 120×120-M02 (700/เดือน)
 • 300×250-IT (1,500/เดือน)
 • 120×600-I (1,500/เดือน)
 • 120×120-I01 (700/เดือน)
 • 120×120-I02 (700/เดือน)
 • 300×250-I01 (1,200/เดือน)
 • 300×250-I02 (1,200/เดือน)

ผังวางแบนเนอร์

ภาพที่ 1 | ภาพที่ 2 | ภาพที่ 3 | ภาพที่ 4


วิธีลงโฆษณากับ “งานราชการเปิดสอบวันนี้.com”

1 สอบถามวันหมดอายุพื้นที่โฆษณา (หมดอายุ) กรณีต้องการลงโฆษณาในสำหรับตำแหน่งที่ไม่ว่างหรือมีการวางโฆษณาแล้ว และจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน ในทุกตำแหน่ง

 • ส่งอีเมล์แจ้งความประสงค์มาที่ perdsob@gmail.com

2 ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

 • ชื่อบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาหัวหมาก สะสมทรัพย์ เลขที่ 180-726-3254
 • สแกนเอกสารการชำระเงิน ส่งอีเมล์มาที่ perdsob@gmail.com
  พร้อมแบนเนอร์ตามขนาดที่ต้องการ 

**ขออนุญาตติดต่อผ่านทางอีเมล์ หรือ Inbox ใน facebook » คลิกทีนี่  เป็นหลัก**


เงื่อนไขการลงโฆษณา

 • ไม่รับลงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับ งาน-ตำแหน่งงาน หรือ ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่ให้บริการเหมือนหรือคล้ายกับเว็บไซต์ “งานราชการเปิดสอบวันนี้.com” และหากมีการปรับเปลี่ยนในภายหลังทางผู้ดูแลขอสงวนสิทธิ์ในการปลดรูปภาพหรือข้อความโฆษณาดังกล่าวทันที
 • โฆษณาประเภทอื่นๆ ที่มีการโพสข้อมูลที่เยอะเกินไปจนทำให้เกิดความรำคาญต่อผู้เข้าชม
 • ไม่รับลงโฆษณาประเภทผิดกฎหมายแพ่ง อาญา กฎหมายลิขสิทธิ์ ศีลธรรม ของไทย
 • รูปภาพหรือข้อความโฆษณาของท่าน จะถูกปลดออกเมื่อครบกำหนดตามข้อตกลง หากไม่ได้รับการติดต่อและชำระค่าโฆษณาต่อเนื่อง
 • เมื่อโฆษณาได้แสดงบนเว็บไซต์งานราชการเปิดสอบวันนี้.com หรือผิดเงื่อนไขการลงโฆษณาผู้ดูแลเว็บไซต์ งานราชการเปิดสอบวันนี้.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและไม่คืนเงินค่าลงโฆษณาทุกกรณี ยกเว้นกรณีมีค่าบริการเหลือมากกว่า 1 เดือนจะชำระคืนเฉพาะส่วนของค่าบริการในเดือนที่เหลือเท่านั้น

ขอบคุณที่ให้ความสนใจลงโฆษณากับเว็บไซต์ “งานราชการเปิดสอบวันนี้.com”