สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 เม.ย. -25 เม.ย. 2560 รวม 23 อัตรา

“สำนักงานสถิติ

Read more

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 มี.ค. -9 มี.ค. 2560

“สำนักงานสถิติ

Read more

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ 6 ก.พ. -10 ก.พ. 2560| รวม 18 อัตรา |

“สำนักงานสถิติ

Read more

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 28 พ.ย. -22 ธ.ค. 2559 |เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

“สำนักงานสถิติ

Read more

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 7 พ.ย. -30 พ.ย. 2559 |นิติกร

“สำนักงานสถิติ

Read more

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 ก.ย. -26 ก.ย. 2559 |เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

“สำนักงานสถิติ

Read more
Link