สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 8 ก.ค. -2 ส.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักเทคนิคการแพทย์/นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,เจ้าหน้าที่ธุรการ

Read more

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 มิ.ย. -25 ก.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,ช่างเวชภัณฑ์

Read more

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เภสัชกร,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,ครู,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์,นายช่างโยธา,นายช่างไฟฟ้า,บุคลากร, (8 – 30 ก.ค. 2556)

Read more

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,นักเทคนิคการแพทย์,เจ้าหน้าที่พัสดุ,เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ,เจ้าหน้าที่ธุรการ,นักเทคนิคการแพทย์,นายแพทย์ชั่วคราว,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,วิทยาจารย์ (22 มี.ค. – 17 เม.ย. 2556)

Read more
Link