สถาบันการพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 18 เม.ย. -2 พ.ค. 2560 รวม 21 อัตรา

“สถาบันการพลศึ

Read more

สถาบันการพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 13 ธ.ค. -27 ธ.ค. 2559 |อาจารย์

“สถาบันการพลศึ

Read more

สถาบันการพลศึกษา เปิดสอบ งานราชการ “นักวิชาการศึกษา,นิติกร,นักทรัพยากรบุคคล,เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการพัสดุ,เจ้าพนักงานห้องสมุด” (3-11 ธ.ค.55)

งานราชการ สถาบั

Read more
Link