ศอ.บต. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 ส.ค. -16 ส.ค. 2559 |พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

“ศอ.บต.”

Read more

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดสอบ งานราชการ “พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน,พนักงานวิเคราะห์งานบุคคล,พนักงานคอมพิวเตอร์,พนักงานประจำสำนักงาน,พนักงานช่างเทคนิค” (29 ต.ค.-2 พ.ย. 55)

งานราชการ ศูนย์

Read more
Link