เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง จ.ลพบุรี เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่พัสดุ,ช่างโยธา,เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการคลัง,นิติกร (28 ต.ค. – 15 พ.ย. 2556)

เทศบาลตำบลบ้านท่าหลว

Read more

เทศบาลตำบลท่าโขลง เปิดรับสมัครสอบ  พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ทะเบียน,เจ้าพนักงานทะเบียน,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน,เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว,เจ้าพนักงานพัสดุ,นายช่างโยธา,นักวิชาการศึกษา (24 ต.ค. – 15 พ.ย. 2556)

เปิดรับสมัครสอบ ตำแห

Read more

กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3 เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ 126 อัตรา พลอาสาสมัครกองพันจู่โจม รุ่นที่ 24 (2 – 12 ต.ค. 2556)

กองพันจู่โจม กรมรบพิ

Read more

เทศบาลตำบลกกโก เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ นิติกร,บุคลากร,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการศึกษา,เจ้าพนักงานทะเบียน,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน,ช่างโยธา (30 ส.ค. – 19 ก.ย. 2556)

เทศบาลตำบลกกโก เปิดร

Read more

ม.ราชภัฎเทพสตรี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ อาจารย์ (19 – 30 ส.ค. 2556)

ม.ราชภัฎเทพสตรีเปิดร

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ อาจารย์ (19 – 23 ส.ค. 2556)

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพ

Read more

สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าพนักงานประมง (18 – 28 มิ.ย. 2556)

สำนักงานประมงจังหวัด

Read more

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (ชาย/หญิง) (1 – 10 พ.ค. 2556)

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล

Read more

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ,พยาบาลวิชาชีพ,เจ้าพนักงานธุรการ,ช่างอิเลคทรอนิกส์,พนักงานช่วยการพยาบาล (9 – 18 เม.ย. 2556)

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุร

Read more
**เลือกหน้า 5 จาก 6 หน้า« หน้าแรก...23456