เตรียมสอบท้องถิ่นบัญชีตำแหน่งที่อปท.ร้องขอให้กสถ.จัดสอบแทน,พะเยา

“เตรียมสอบท้อง

Read more

กศจ.พะเยา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 29 มี.ค. -4 เม.ย. 2560

“กศจ.พะเยา&#82

Read more

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักพัฒนาการเด็ก,นักสังคมสงเคราะห์,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,นักจิตวิทยา,พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2,เจ้าพนักงานพัฒนสังคม,พนักงานบริการ,เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม,ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์,พนักงานคอมพิวเตอร์,นักพัฒนาสังคม, (8 – 14 พ.ย. 2556)

กรมพัฒนาสังคมและสวัส

Read more

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ ครู (21 – 28 ต.ค. 2556)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ

Read more

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักทรัพยากรบุคคล (21 – 28 ส.ค. 2556)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช

Read more

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ อาจารย์ สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด (บัดนี้ – ไม่ระบุ – 2556)

มหาวิทยาลัยพะเยาเปิด

Read more

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ครู (31 พ.ค. – 6 มิ.ย. 2556)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ

Read more
**เลือกหน้า 1 จาก 2 หน้า12