กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (บัดนี้ – 27 พ.ย. 2556)

"กรมตรวจบัญชีสห

Read more

อบจ.ปทุมธานี เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ (รวม 27 อัตรา) ระดับ 1,ระดับ 2,ระดับ 3 (15 พ.ย. – 6 ธ.ค. 2556)

อบจ.ปทุมธานี เปิดรับ

Read more

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักพัฒนาการเด็ก,นักสังคมสงเคราะห์,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,นักจิตวิทยา,พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2,เจ้าพนักงานพัฒนสังคม,พนักงานบริการ,เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม,ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์,พนักงานคอมพิวเตอร์,นักพัฒนาสังคม, (8 – 14 พ.ย. 2556)

กรมพัฒนาสังคมและสวัส

Read more

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ (บัดนี้ – 5 พ.ย. 2556)

สำนักงานคุมประพฤติจั

Read more

สพป.-สพม. ประกาศ เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ ครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ( – ก.ย. 2556)

สพป.-สพม. ประกาศ เปิ

Read more

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย,นักวิชาการเกษตร (19 – 23 ส.ค. 2556)

สำนักงานพัฒนาที่ดินเ

Read more

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าพนักงานธุรการ (15 – 25 ก.ค. 2556)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาปร

Read more

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักจัดการงานทั่ว,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักประชาสัมพันธ์,นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านเกษตรกรรม,ด้านสามัญ),นักสังคมสงเคราะห์,พนักงานคุมประพฤติ,เจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานพินิจ (ชาย),พยาบาลวิชาชีพ (25 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2556)

กรมพินิจและคุ้มครองเ

Read more
**เลือกหน้า 8 จาก 9 หน้า« หน้าแรก...56789