มรภ.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 3 เม.ย. -28 เม.ย. 2560 รวม 80 อัตรา

“มรภ.เชียงใหม่

Read more

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 มี.ค. -21 มี.ค. 2560 รวม 74 อัตรา

“กรมพัฒนาการแพ

Read more

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 6 ก.พ. -17 ก.พ. 2560| รวม 90 อัตรา |

“กรมการแพทย์&#

Read more

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ “นักวิชาการโสตทัศนศึกษา,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการสิ่งแวดล้อม,นักวิชาการสิ่งแวดล้อม” (30 ม.ค.-5 ก.พ. 2556)

งานราชการ กรมควบคุมม

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบ งานราชการ “นักรังสีการแพทย์, เจ้าพนักงานธุรการ, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักประชาสัมพันธ์, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก)” (30 ส.ค. – 5 ก.ย. 55)

งานราชการ สำนัก

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบ งานราชการ “นักรังสีการแพทย์, เจ้าพนักงานธุรการ, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักประชาสัมพันธ์, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก)” (30 ส.ค. – 5 ก.ย. 55)

งานราชการ สำนัก

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบ งานราชการ “นักวิชาการโสตทัศนศึกษา, นักวิชาการพัสดุ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่)” (28 ส.ค. – 3 ก.ย. 55)

งานราชการ สำนัก

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบ งานราชการ “นักเทคนิคการแพทย์, นายช่างเทคนิค, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา, นักทรัพยากรบุคคล (โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส)” (27 ก.ค. – 8 ส.ค. 55))

งานราชการ สำนักงานปล

Read more
Link