กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 เม.ย. -27 เม.ย. 2560

“กรมส่งเสริมกา

Read more

กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 15 มี.ค. -4 เม.ย. 2560 รวม 40 อัตรา

“กระทรวงพาณิชย

Read more

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 มี.ค. -18 มี.ค. 2560 รวม 11 อัตรา

“กรมการค้าต่าง

Read more

กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 ม.ค. -10 ก.พ. 2560 |รวม 20 อัตรา

“กระทรวงพาณิชย

Read more

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 ม.ค. -18 ม.ค. 2560 |นักวิชาการพาณิชย์

“กรมเจรจาการค้

Read more

กรมการค้าภายใน เปิดสอบ งานราชการ “นักวิชาการพาณิชย์,นิติกร,นักวิชาการพัสดุ” (29 พ.ย. – 27 ธ.ค.55)

งานราชการ กรมกา

Read more

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดสอบ งานราชการ “เจ้าหน้าที่การพาณิชย์,เจ้าพนักงานการพาณิชย์,เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป,นักวิชาการพาณิชย์,นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี)” (8-14 พ.ย.55)

งานราชการ กรมพั

Read more

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดสอบ งานราชการ “นักวิชาการพาณิชย์” (1-19 ต.ค. 55)

งานราชการ กรมกา

Read more
Link