กสท เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 20 เม.ย. -4 พ.ค. 2560 รวม 15 อัตรา

“กสท“ ลิ

Read more

กรมธุรกิจพลังงาน เปิดสอบ งานราชการ “นักวิชาการคอมพิวเตอร์,พนักงานธุรการ,นิติกร,วิศวกร,นักบริหารงานทั่วไป,เทคนิควิทยาศาสตร์,เทคนิคบริการ,นายช่างเทคนิค” (14-20 พ.ย.55)

งานราชการ กรมธุ

Read more

การประปานครหลวง รับสมัครพนักงาน “วิศวกร,นักคอมพิวเตอร์,นักวิทยาศาสตร์,นักบัญชี,นักวิชาการเงิน,นักการตลาด,นักบริหารงานทั่วไป,นักบริหารงานรายได้,นักบริหารงานพัสดุ,นิติกร,นักประชาสัมพันธ์,นักเทคโนโลยีสารสนเทศ,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักอาชีวอนามัย” (1-7 ส.ค.55)

งานราชการ การประปานค

Read more
Link