กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักจัดการงานทั่ว,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักประชาสัมพันธ์,นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านเกษตรกรรม,ด้านสามัญ),นักสังคมสงเคราะห์,พนักงานคุมประพฤติ,เจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานพินิจ (ชาย),พยาบาลวิชาชีพ (25 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2556)

กรมพินิจและคุ้มครองเ

Read more

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าพนักงานธุรการ (24 – 28 มิ.ย. 2556)

กรมการแพทย์เปิดรับสม

Read more

สสจ.นนทบุรี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการพัสดุ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (24 – 28 มิ.ย. 2556)

สสจ.นนทบุรีเปิดรับสม

Read more
**เลือกหน้า 12 จาก 12 หน้า« หน้าแรก...89101112